Говори ѝнтернет

е подкаст, част от мрежата ГИ. Вие сте на епизод ⤵

Make Sofia Great (Again), feat. Анета Василева и Жана Стоилова от WhAT Association; и Христо Станкушев от dontDIY

Speaker: Анета Василева