Говори ѝнтернет

е подкаст, част от мрежата ГИ. Вие сте на епизод ⤵

Електронната идентичност

Георги Димитров от Евротръст разказва за електронната идентичност в България и ЕС, как ще се идентифицираме в бъдеще и как едно българско решение може да се използва за идентификация в почти целия свят.

Подкаст: Говори ѝнтернет