73. E-sports (feat. Мартин Кадинов)

В който си гововрим за електронни спортове с Мартин Кадинов.

Интернет новина на седмицата

Владо:

Еленко:

Какво си купих/опитах и е ок

Основната тема

 

 

72. Бизнесът в Югоизточна Европа (feat. Невена Кръстева)

Интернет новина на седмицата

Владо:

Еленко:

Какво си купих/опитах и е ок

71. Media Intelligence Industry (feat. Илия Кръстев)

В който екипа на ГЍ се е пръснал по света (Копенхаген и Бургас) и си говорим за Media Intelligence с Илия Кръстев и за обичайните неща с Илия Темелков.

Как да ни подкрепите:

Станете патрони

Благодарности на:

Интернет новина на седмицата

Сорегаши:

Еленко:

Какво си купих/опитах и е ок