Композиране (feat. Мария Каракушева)

Говори ѝнтернет
Говори ѝнтернет
Композиране (feat. Мария Каракушева)
/

В който си говорим за Композиране с пианистката и автор Мария Каракушева

Благодарности на:

Интернет новина на седмицата

Владо:

Еленко:

Какво си купих/опитах и е ок

Владо

Еленко

Гост: Джак