75. ГЍ @ Creative Mornings

Говори ѝнтернет
Говори ѝнтернет
75. ГЍ @ Creative Mornings
/

В който превъртаме гостите и говорим за себе си.

Номинации за наградите на ГЍ:
https://govori-internet.com/awards/

Владо:

Еленко

  • Macbook Air
  • iPad Pro

Какво си купих/опитах и е ок