15. Deutschland, FYROM & Republika e Shqipërisë

Говори ѝнтернет
Говори ѝнтернет
15. Deutschland, FYROM & Republika e Shqipërisë
/

В който си говорим за пътешествия из западна и източна Европа.

Podcast на седмицата

Интернет новина на седмицата

Какво си купих и е ок

Все едно на някой му пука